Buďme zpěvem na Dunaji jako Lumír v českém kraji!

L U M Í R


Drachengassse 3/6
A 1010 Wien
viden@lumir.at

Českoslovanský zpěvácký spolek ve Vídni 

Založeno roku 1865

spolkové zastoupení

Předseda: 

Ing. Paul Koutník, MA 

paul.koutnik@gmail,com

Sbormistr: 

Mag. Johannes Schwarz 

j.g.schwarz@googlemail.com

Asistentky sbormistra:

Ing. Veronika Hagenhofer, BA

Ing. Jana Reichová, BA

Internetová redakce: 

René Seliga, BA 

reneseliga@gmail.com

INFORMACE O NÁS

Českoslovanský zpěvácký spolek „LUMÍR“ byl založen v roce 1865 a svou činností výrazně přispíval na přelomu 19. a 20. století ke kulturně-hudebnímu dění ve Vídni. Spolek od svého založení oficielně existuje nepřetržitě a jeho hudební činnost byla v roce 2013 znovuobnovena.

Vzhledem k tomu, že pěvecký spolek LUMÍR oslavil v roce 2015 své 150. výročí vzniku, je jeho osazenstvo mnohem mladší. Scházíme se ke zkouškám podle domluvy, převážně ve čtvrtek večer od 19.00 do 21.30 hodin ve Slovanské besedě ve Vídni. Náš repertoár se skládá z lidových písní, církevní hudby, klasických zpěvů českých i evropských skladatelů až po veselé moderní skladby rytmické. Sbor má také možnost čerpat z vlastního bohatého archívu svých někdejších sbormistrů.

Členové spolku jsou úzce spjati s česko-slovenským spolkovým děním ve Vídni. Někteří mají hudební vzdělání a své znalosti propůjčují ku prospěchu všech. Kromě vlastního zpěvu pořádá Lumír svým jménem i jiná představení a koncerty. 

V současnosti sbor disponuje převážně ženskými hlasy, ale rád by ve svých řadách přivítal více nadšených mužů! 

Přihláška do spolku

S veškerými osobními daty se nakládá podle znění zákonů na ochranu osobních údajů: GDPR (angl. General Data Protection Regulation), EU-Datenschutz-Grundverordnung-DSGVO 2018. Údaje nejsou a nebudou poskytovány třetím stranám, slouží pouze pro interní potřebu administrace spolku LUMÍR.